Patriotski blog ''BOSNAE''

Bosna da prostiš jedna zemlja imade i posna i bosa da prostiš i hladna i gladna i k'tomu još da prostiš prkosna od sna

26.10.2005.

Ratni dnevnici I dio

Pocet cu jednu seriju raznih ratnih dnevnika sto televizijskih sto pisanih period 92-95. Nazalost nisam sam pisao dnevnik tada, ali prenosit cu najzanimljivije od onih koji jesu, da se pamti.
Senad Hadžifejzović 2. april 1992. godine:
"Dobro veče. Nije ozvaničen, nije objavljen i vodi se za sada na ograničenim teritorijama i specijalnim metodama, ali možemo slobodno reći: ovo je već RAT."

U SARAJEVU VLADA TEROR
(Dnevnik, 14. april 1992)

Hadžifejzović: Na direktnoj telefonskoj liniji sa Palama, gdje su smješteni ljudi iz SDS-a, imamo predsjednika ove stranke dr. Radovana Karadžića. Dobro veče, izvolite.

Karadžić: Dobro veče. Drago mi je što mogu da se povremeno, prema dogovoru, uključim i obavijestim javnost o nekim stvarima. Prije svega, moram da kažem da u Sarajevu i dalje vlada teror, hapse se ljudi, obijaju se stanovi, uhapšen je prije nekolka dva-tri sata Vid Bosiljčić, Ognjen Kravljača i drugi, obijen je stan Šehovac Marinka, dešavaju se pritisci na zaposlene, zakida se izjava lojalnosti, dešavaju se druge stvari koje nas potpuno podsjećaju na jedan kontinuitet sa Pavelićem iz 1941. i Tuđmanom 1991. Ne bi nikako dobro bilo da se '92. pripiše nekome od sadašnjih funkcionera iz vrhova muslimanskog vodstva. Činjenica je da je prekršen dogovor o primirju i da su ga prekršile Zelene beretke, koje ne namjeravaju da se primire i da se povuku, koje vršljaju širom grada gdje god ne kontroliše stanje srpski MUP. Mi smo ovdje zatrpani zbjegovima i žalbama građana, apsolutno smo sa punim uvidom šta se zbiva i imamo podatke koji će našoj javnosti staviti do znanja šta se dešava. Puca ko stigne i puca isključivo u namjeri da se opravda stvaranje bh. vojske. Mi do sada još nismo proglasili niti opštu mobilizaciju, nismo čak ni formirali srpsku TO, mada se narod po opštinama koje su ugrožene organizuje i brani se kako zna i kako umije, bez jedinstvene komande. Međutim, imamo podatke koje će naša agencija emitovati, vi ćete ih, nadam se, objaviti, originalne dokumente u kojima se predviđa stvaranje veoma snažne bh. vojske i to sa naredbom odmah, i ta vojska treba odmah da napada na kasarne, na vojna lica, da napada na neprijatelja, a neprijatelj je označen kao JNA i kao teritorijalci srpskih autonomnih oblasti.

Hadžifejzović: Mnogo toga, doslovce, i zaista zavisi od vas. Da vam nešto kažem: mi ovdje trpimo te granate, pucali su i po RTV domu i po Starom Gradu, non-stop puškaranja, pucnjevi iz artiljerijskog oružja, mnogo tih stvari iz ove pozicije nama daje za pravo, ne iz straha, da vas pitamo i da vam kažemo da mnogo toga u vašim rukama leži. Možete li na neki način reći da li ste za mir i za kakav mir, i kako doći do njega, jer znamo da mnogo toga stoji na vama?

Karadžić: Prva mjera za mir koju predviđa i Evropska konferencija o BiH jeste demobilizacija i suspenzija mobilizacije, a ne nastavak mobilizacije i puštanje paravojnih formacija da terorišu muslimanski dio grada.

Hadžifejzović: Šta će biti u tom slučaju demobilizacije? Šta biva sa ljudima koji su naoružani, koji imaju nekoliko naziva - Srpski teritorijalci, pa zatim dobrovoljci iz Crne Gore iz Srbije i razne paravojne formacije iz Srbije, Crne Gore i BiH?

Karadžić: A iz Hrvatske nema niko u BiH, je l' da?

Hadžifejzović: Da, iz Hrvatske, izvinjavam se, govorili smo o ovom odnosu što se dešava tu.

Karadžić: Samo da vam na primjeru ovoga što nas dvojica razgovaramo kažem koliko je BHTV, odnosno sarajevska televizija nekorektna. Prvo, vi ste rekli da sam ja odavno otišao na Pale, ja sam jutros u četiri došao na Pale, ja sam svaki dan u Sarajevu i kompletno rukovodstvo je svaki dan po Sarajevu. A drugo, recite mi koliko dopisnika sa Drine imate koji nisu muslimani i, uopšte, koliko imate dopisnika širom BiH koji su Srbi ili koji su objektivni?

Hadžifejzović: Gospodine Karadžiću, molim vas, mi smo već nekoliko puta kao TVSA, mi jesmo za neku jedinstvenu TV i stojimo na tim pozicijama, ali ova TV je, po cijenu svih naših i profesionalnih i karijera i hljeba, na kraju krajeva, spremna da sve što je u svrhu mira na ovim prostorima, da slijedi dogovor stranaka koje su na vlasti, stranaka koje su u parlamentu, prema tome, dajte, molim vas, samo odgovorite na pitanje, da se ne zavlačimo oko tih pitanja TV-a, dopisnici itd., samo, ti vaši prijedlozi za rješenje situacije u BiH, tj. kako doći…

Karadžić: Mi smo objavili našu listu koju smo predložili EZ-u i sa te liste je ponešto uzeto, a ponešto je odbačeno od druge strane. Mi predlažemo da odmah zašuti svako oruđe, predlažemo, ne možemo mi sada razoružati narod, ali predlažemo da se narod demobiliše i ostane kod kuća. Dalje, predlažemo da se uvedu kombinovane patrole u srpskim krajevima - srpski MUP i JNA, u muslimanskim krajevima - muslimanski MUP i JNA; svi znamo ko je tačno personalno odgovoran za red i mir u jednoj ulici, u jednom kvartu ili jednoj opštini, onda nam je lakše da ukažemo na čovjeka koji hapsi, recimo, Vida Bosiljčića ili Ognjena Kravljaču, ili koji ne hapsi one koji obijaju stanove i demoliraju prostorije.

Hadžifejzović: Ali, gospodine Karadžiću, ja sam već u najavi rekao, ima hapšenja sa svih strana, otmica, to zaista ničemu ne vodi, dajte samo recite da li treba vojska da se uključi, šta nudite vašim partnerima u vlasti, SDA i HDZ-u, šta nudite opoziciji. Da vam kažem nešto: očigledno da u ovoj situaciji, što se tiče srpske TO, dobrovoljaca itd., da su te formacije znatno naoružanije, spremne za ovaj rat, očigledno, u odnosu na snage koje su u funkciji odbrane BiH, u funkciji odbrane tih gradova itd., očigledno da na svim prostorima stanovništvo pred tim formacijama bježi itd. Dakle, u ovoj situaciji, pod vašom kontrolom je većina tih naoružanih formacija, ja mislim da bi u ovoj situaciji, u tom nekom demobilisanju, zaustavljanju krvoprolića, trebao neko, ne kažem da ste prvi, ali negdje u tom momentu da vi neki potez povučete prvi.

Karadžić: Prvo, vaša tvrdnja nije tačna; u Sarajevu, u srpskim dijelovima Sarajeva, nema niko izvan tih dijelova Sarajeva, Nedžariće brane Srbi iz Nedžarića, Lukavicu Srbi iz Lukavice, Ilidžu Srbi iz Ilidže. Drugo, mi još nemamo jedinstvenu komandu, ja nemam kontrolu nad svima, mada oni slušaju naše apele ako je u gradu Sarajevu sve uredu, međutim, činjenica je da su Zelene beretke prekršile primirje jer su htjele da poprave svoj položaj prije primirja i da su napali Nedžariće i pokušali da blokiraju Nedžariće i prodru u Ilidžu i sada stoje u jednom dijelu Dobrinje. Ja vas molim, mi smo spremni, sve simultano, sve u istom trenutku, sve akcije koje je i druga strana spremna, da poduzmemo da se uspostavi red i mir, ali mir mora da bude i u Sarajevu.

Hadžifejzović: Možete li vi sada i putem TVSA, sada, putem ovog Dnevnika, da pozovete, mislim, da ste spremni da pozovemo ljude iz Evrope, Cutillera, da se što prije sutra ujutro, večeras, sastanete ovdje u Sarajevu, ili bilo gdje drugo, ja mislim da je to prvi korak, jer ne možemo putem medija govoriti, jer ja sam zatrpan tim saopštenjima, to je ludnica; ne možemo govoriti - ja sam za ovo, oni su za ono saopštenje, dakle da predložite jedan sastanak na kome ćete biti zajedno i gdje ćete razgovarati. Ja vas uvjeravam da u ovom ratu, a vi to sigurno znate, neće biti pobjednika, bit će mnogo krvi. Ja govorim kao generalni konzul Dječije ambasade, što me najviše boli, mnogo je mrtve i prognane djece, dajte, molim vas, predložite sastanak, kada, gdje i kako.

Karadžić: Ja to veoma cijenim. Moram da vam kažem da ne upadate u zamku o nacionalnim strankama, vi znate da je kriza u Fočatransu bila prije bilo kakvih stranaka i moramo da pogledamo istini u oči da je sve ovo rezultat dugogodišnjeg i dugodecenijskog vođenja politike. Što se tiče sastanaka, mi smo se sastajali dvije godine, sada nam treba posrednik.

free stats