Patriotski blog ''BOSNAE''

Bosna da prostiš jedna zemlja imade i posna i bosa da prostiš i hladna i gladna i k'tomu još da prostiš prkosna od sna

30.11.2005.

Četnički slom kod ''11 plavih''

6.10.1992. godine

Na Trgu »Pero Kosorić«, Hrasnu brdu i Ulici Ivana Krndelja i juče je bilo pakleno. Zapravo, drama je počela već u samo svitanje, kada je jedna četnička grupa zaposjela restoran »11 plavih«, koji se nalazi pored »Željinog« stadiona. Među njima je bilo i specijalaca iz Niša, odnosno »bikova« sa pancir-skafanderima.
Iza njih su sa Grbavice i Vraca krenule dvije jake četničke jedinice, prva Dinarskom ulicom prema glavnim ulazima u stadion, a druga zaobilaznicom iznad stadiona. I započela je prava pješadijska borba, koja je trajala satima.
A te ratne operacije pratili smo iz Štaba jedinice »Ivan Krndelj«. U početku je pažnja bila usmjerena samo na restoran »11 plavih«, odakle su stigle informacije da su tamo već glavom platila tri četnika. Sinhronizirano su djejstvovali borci sa Hrasna brda i Trga, odnosno Ulice Ivana Krndelja, kao i još neke jedinice koje su stigle u pomoć.
O stradanju četnika u Dinarskoj ulici prve informacije »stižu« od - četnika. Uhvaćena je njihova radio-poruka da im se hitno u ovu ulicu upute transporteri, jer »ima mnogo mrtvih i ranjenih«. Tu četničku vijest brzo potvrđuju i naši osmatrači, a potvrđuje se i drugim vezama.
Sa Trga »Pero Kosorić« Nusret Branković, zamjenik komandira jedinice, javlja da na »Željinom« stadionu ima dosta mrtvih četnika i da su četvorica prevješena preko ograde. Sa stadiona dopire žestoka pješadijska paljba, koja ne prestaje satima.
Onda stižu novinari »Njujork tajmsa«, njemačke i austrijske televizije. Neki od njih su ovdje bili i prije dva dana. Nije im jasno zašto četnici ovako silovito napadaju baš preko Trga i Hrasna brda. Zanima ih i koliko je od prekjuče izgorjelo stanova na Trgu. Odgovor je - oko 600. Zanimaju se i za imena boraca koji su se tu zatekli, njihovu nacionalnost, zanimanje... I bilježe imena -bošnjačka, hrvatska, srpska, crnogorska...
A onda nešto neobično. Pored zgrade, u kojoj je smješten Štab, pala je nova žrtva. Poginuo je starac koga Sarajlije dobro poznaju po tome što je hranio golubove. Pogodio ga je snajperista iz Ozrenske, koji, kažu neki od boraca, ponovo puca u njegova mrtva leđa.
Za strane novinare to je nešto neobično: poginuo je, eto, starac koji je hranio golubove! Svi idemo prema mrtvom starcu, ali niko ne smije da mu priđe, jer snajperista i dalje puca u njegovo mrtvo tijelo. Taj prizor otići će danas u sve svjetske televizijske stanice... Niko, međutim, nije mogao da se sjeti kako se zove taj plemeniti čovjek, koji nikome u životu ništa nije skrivio. A glavu je izgubio jer je ponovo pošao da hrani golubove.
Sa ratišta stižu povoljne vijesti. Vraćeni su četnici koji su krenuli preko zaobilaznice. U Dinarskoj i dalje četnici vape za transporterima koji bi odvezli mrtve i ranjene, ali oni i dalje ne stižu. Saznajemo da se ponovo pješadijska borba skoncentrisala oko restorana »l l plavih«. Očito, borbe su žestoke. Mario Frimel nam saopštava nevjerovatnu vijest:
-U blizini restorana »11 plavih« nalazi se grupa naših boraca, na čelu sa Jasminom Češkom. Oni su u susjednoj zgradi, sedam, osam metara dalje. Strani novinari prosto ne mogu da vjeruju da su tako blizu naši i četnički položaji. - Ali, četnici ne znaju da se tako blizu njih nalaze naši borci! - dodaje Frimel. Napokon, pred veče stišava se pješadijska borba na »Željinom« stadionu. Izgleda da niko od četnika koji su upali u restoran »11 plavih« nije preživio. To je težak udarac četnicima i možda jedna od najsjajnijih pobjeda branilaca grada.

free stats