Patriotski blog ''BOSNAE''

Bosna da prostiš jedna zemlja imade i posna i bosa da prostiš i hladna i gladna i k'tomu još da prostiš prkosna od sna

10.03.2006.

Historija Bosanske Vojske 3.dio

ZEMLJA BOSNA U PERIODU OD 1500 DO 1599 GODINE

Stari Most u Mostaru,sagradjen 1566. godine

Godine 1580 uspostavlja se Bosanski Ejalet. Unutar Turske Imperije, Ejalet (Pašaluk) je bio najveca drustveno politicka jedinica,koja je bila sadrzana iz vise Sandzaka.Do 1580 godine Bosna je bila u statusu Sandzaka,.a od 1580 godine stice status Ejaleta. Bosanski Ejalet je bio pod upravom Paše ili Beglerbega,a ukljucivao je u sebi cijelu modernu Bosnu,plus dijelove Bosne koji se danas nalaze u sastavu Hrvatske,Crne Gore i Srbije.

Vrlo je vazno uociti ovu cjelovitost Bosne i poseban status koji ona uziva do samog kraja njene okupacije od strane Turske Imperije,dok su susjedne zemlje bile rascjepkane na vise Ejaleta,Bosna ostaje jedinstvena zemlja i zadrzava svoj teritorijalni integritet,kroz cijelo vrijeme okupacije od Turske Imperije.

Prvo sjediste Bosanskog Ejaleta je bilo u Banjoj Luci,koje se 1639 godine seli u Sarajevo,zatim u Travnik 1697 godine i opet u Sarajevo 1850 godine.

Iako je Bosna bila pod vlascu muslimana,to nije uopste uticalo na slobodu vjeroispovijesti pripadnika ostalih religija. Drzavna politika se uopste nije sastojala u tome da se Bošnjaci prisile da predju na Islam,niti da se prisiljavaju da se ponasaju kao muslimani. Drzavna politika se sastojala uglavnom u tome da se zemlja drzi pod kontrolom i da se porez Turskoj Imperiji redovno isplacuje. Nikakve smetnje nisu pravljene katolicima,pravoslavcima ili jevrejima,kojima je apsolutno bilo dozvoljeno da se ponasaju po svojoj vjeri i njenim zakonima u njihovim sopstvenim sudovima.

U zemljama pod vlascu Turske Imperije bilo je vise vrsta civilnih zakona,a generalno je vodjen na lokalnom nivou od strane Kadije. Kadija je bio najvazniji administrator na lokalnom nivou,i oblast nad kojom je on administrirao se zvala Kadiluk.Odredjeni broj Kadiluka je cinio Sandzak,nad kojim je administracija bila od strane vojske.Vise Sandzaka su cinili Ejalet,odnosno Pašaluk.ZEMLJA BOSNA U PERIODU OD 1600 DO 1699 GODINE

Sarajevo,1697.godine

Veoma znacajna godina za Bošnjake jeste godina 1631,kada Mehmed Hevaji Uskjufi iz Dobrnje kod Donje Tuzle objavljuje i prvi zvanicni Bosanski Rjecnik. Radilo se o Bosansko-Turskom Rjecniku,i sve do kraja okupacije Bosne od Turske Imperije - Bosanski jezik biva jedan od sluzbenih jezika unutar Turske Imperije.Autograf ovoga rjecnika nalazi se u Uppsali (Svedska)

Na vojnom planu u ovome periodu Bošnjaci bivaju regrutovani i ucestvuju u mnogim ratovima koje je vodila Turska Imperija;od rata protiv Austrije od 1593 do 1603,rata sa Venecijom (Mlecima ili Bnecima)od 1640 do 1669 godine,te ponovo protiv Austrije 1663 godine,poslije cega dolazi do primirja,koje traje sve do 1683 godine,kada se rat nastavlja.U periodu od 1684 do 1687 godine Austrijanci postepeno osvajaju Madjarsku,koja je uglavnom bila pod vojnom kontrolom Bosanskih Spahija,sto je prouzrocilo veliku migraciju Bošnjaka iz Madjarske u Bosnu.Takodjer,Venecija je izvrsila veliki napad na Bosnu 1685 godine,koji je bio uspjesno odbijen.

Potom se ,1697 godine,desava jedna od najtezih invazija na Bosnu od strane Austrijske vojske,pod komandom princa Eugena Savojskog. Poslije pobjede u juznoj Madjarskoj,oko 6000 Austrijskih vojnika dopire cak do Sarajeva i njegove branioce zatice potpuno nespremne za borbu,te 23. oktobra 1697 godine gotovo potpuno spaljuju Sarajevo,koje je tada bilo sjediste Bosanskog Ejaleta i poprilicno veliki grad sa preko 120 dzamija. Austrijska vojska biva ubrzo potisnuta iz Bosne,a sam rat sa Austrijancima se zavrsava tako sto dolazi do sklapanja "Karlovackog mira",koji je sklopljen u Sremskim Karlovcima 1699 godine.

Ovaj rat je bio prvi veliki vojni poraz Turske Imperije,jer Madjarska i Transilvanija bivaju prepusteni Austriji,a veliki dio Dalmacije i Grcka prelaze pod nadzor Venecije.

ps: orden sa slike je original orden pripadnika Turske Vojske u tadasnjoj Bosni koja je pala pod upravu Turske Imperije.

...nastavak: ''U PERIODU OD 1700 DO 1799 GODINE''

free stats