Patriotski blog ''BOSNAE''

Bosna da prostiš jedna zemlja imade i posna i bosa da prostiš i hladna i gladna i k'tomu još da prostiš prkosna od sna

17.03.2006.

Brojke i slova

Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra (IDC) iz Sarajeva, u ratu u BiH, od 1992. do 1995. godine, stradalo je 93.837 civila i vojnika, saopštio je juče u Banjoj Luci Mirsad Tokača, predsjednik IDC-a.

Prezentujući u Banjoj Luci prve zvanične podatke istraživanja "Gubici stanovništva 1992 - 1995: Da li je neko zaboravljen?", Tokača je naveo da je cilj dvogodišnjeg istraživanja o ratnim stradanjima bio da dođu do "istine i činjeničnog stanja o broju poginulih".

"U BiH su korištene različite procjene - od negiranja i tvrdnji da je stradalo svega 10.000 do 15.000 ljudi, pa do cifara od 350.000 ubijenih i poginulih. Zato smo htjeli da dođemo do preciznijih podataka, jer se o žrtvama mora govoriti otvoreno. To ne smije biti tajna ni predmet političkih manipulacija", kazao je Tokača.

Govoreći o civilnim žrtvama, Tokača je precizirao da je u toku sukoba u BiH stradalo 30.514 civila bošnjačke nacionalnosti ili 32 odsto od ukupnog broja žrtava. U ratu je ubijeno 2.076 civila hrvatske (2,21 odsto), 1.973 civila srpske nacionalnosti (2,11 odsto). Od ukupnog broja civilnih žrtava rata 0,51 odsto odnosi se na pripadnike drugih nacionalnosti.

U krvavom sukobu u BiH, kazao je Tokača, stradalo je najviše bošnjačkih vojnika 30.173 ili 32,15 odsto od ukupnog broja poginulih. Istraživanjem je utvrđeno da je poginulo 21.399 srpskih vojnika (22,80 odsto), 2.619 hrvatskih (2,79 odsto) i 0,34 odsto pripadnika drugih naroda.

"Ovo nisu konačni rezultati, jer se istraživanje nastavlja. Raspolažemo podacima o oko 4.000 građana za koje se ne zna da li pripadaju vojnim ili civilnim žrtvama rata u BiH. Njihovu identifikaciju ćemo završiti u roku od mjesec dana", rekao je Tokača.

Govoreći o metodologiji rada, Tokača je naveo da prikupljaju podatke o vjeri, naciji i opštini u kojoj je žrtva živjela, načinu stradanja, svjedocima ubistava i osumnjičenim za ta nedjela.

"Imena svjedoka i osumnjičenih su tajna, s obzirom da će doći vrijeme kada će možda i oni biti pozvani da govore o stradanjima. Trudimo se da svakoj žrtvi vratimo identitet, uz fotografiju i podatak ko je on bio i čime se bavio. Svi podaci biće dostavljeni opštinskim vlastima kako bi bili dostupni svim građanima", rekao je Tokača.

Istraživanje o žrtvama rata, navode u IDC-u, trebalo bi da bude završeno u naredna tri mjeseca.

U Istraživačko-dokumentacionom centru Sarajevo kažu da u toku dvogodišnjeg istraživanja nisu imali nikakvu podršku vlasti u BiH.

"Finansira nas Ministarstvo inostranih poslova Norveške, a od naših vlasti nismo dobili ništa, iako se radi o važnom projektu", kazao je Mirsad Tokača.

On je dodao da će i nakon završetka istraživanja podaci podlijegati stalnoj provjeri i mogućem dopunjavanju.


Drzavna Komisija za zdravstvo objavila je podatke o zrtvama agresije na RBiH u periodu 1992-1995. Broj ubijenih i nestalih iznosi 278 000 (sto je 6.37% od predratne populacije Republike), i broj raseljenih 1.37 milion (31.39%).

Vecina zrtava (140 800 ili 50,65% svih zrtava, 7,39% predratnog broja Bosnjaka u Republici BiH) su Bosnjaci, najvecim dijelom civili, iza kojih su Srbi (97 000, ili 35% svih zrtava, 7.1% predratne populacije Srba u RBiH - najvecim dijelom vojnici) i Hrvati (28 400 ili 10.22% svih zrtava u RBiH, 3.76% od predratne populacije Hrvata u RBiH).


Ruzni nacini licitiranja brojkama, ali istina se jednom saznati mora.

free stats