Patriotski blog ''BOSNAE''

Bosna da prostiš jedna zemlja imade i posna i bosa da prostiš i hladna i gladna i k'tomu još da prostiš prkosna od sna

04.04.2006.

Karadžić: "muslimani ce nestati za mjesec"

- Sarajevo će pasti za jedan dan, bit će 500.000 mrtvih, a muslimani će nestati za mjesec. Oni će biti izbrisani s lica zemlje - rečenice su koje su jučer u više navrata čule sudije Međunarodnog suda pravde u Hagu, tokom četvrtog dana rasprave po tužbi BiH protiv SCG za genocid.
Izgovorio ih je Radovan Karadžić tokom razgovora sa Slobodanom Miloševićem pred kraj 1991. godine. Nakon toga, Milošević je svojim podređenima poslao uputu "da ne stoje na putu Karadžiću".
I tokom izlaganja Lore Douban (Laura Dauban), te istupa profesorice Brigit Štern (Brigitte Stern) i profesora Tomasa Frenka (Thomas Franck), prezentirani su dokazi o tome da je Beograd svjesno i planirano stajao iza zločina genocida koji je izvršen u BiH.
Douban je detaljno prezentirala recept etničkog čišćenja koji je proveden na područjima koja su okupirali bosanski Srbi. Najprije bi JNA zaposjela pozicije ili proglasila vojnu upravu u gradu, a onda bi vlast i teritoriju preuzele srpske snage praćene "dobrovoljcima" iz Srbije. Nesrpsko stanovništvo proganjano je, zatvarano, mučeno i ubijano, a nesrpski objekti, posebno oni od kulturne, historijske ili vjerske vrijednosti, uništavani.
Na primjerima općina u Bosanskoj krajini, Posavini ili u Podrinju, ona je pokazivala ulogu i utjecaj Beograda na zločine koji su počinjeni. Douban je, nadalje, citirala i jedan razgovor čelnika srpskih snaga iz Vlasenice koji je Karadžiću krajem 1991. godine prijavio da pod svojom komandom ima 600 naoružanih dobrovoljaca koje je opremila i obučila JNA. JNA je bila ta koja je s dvije jedinice iz sastava Užičkog i Novosadskog korpusa ušla u Vlasenicu i okupirala grad.
- Vlasti SR Jugoslavije stajale su iza aktivnosti ne samo JNA, već i Srba u BiH. Oni nikada nisu osudili nijedan zločin koji su počinile jedinice pod njenom komandom - istakla je Douban.
Govoreći o "dobrovoljcima" koji su iz Srbije operirali po BiH, ona je posebno navela "arkanovce" i jedinicu pod komandom Kapetana Dragana.
Štern je govorila o sistematskom silovanju žena, ali i muškaraca u koncentracionim logorima. Citirala je i izvještaj Tadeuša Mazovjeckog (Tadeusz Mazowiecki) po kome je silovano najmanje 12.000 žena i djevojčica. Neke od silovanih bile su stare između četiri i sedam godina ili starice od preko 80 godina.
- Često su silovanja vodila u smrt, kao i odbijanja da se učestvuje u njima. Žene su sistematski silovane, držane u izolaciji dok ne zatrudne i trudnoća ne odmakne toliko daleko da je abortus nemoguć. One su prema fetusu imale osjećaj gađenja, nazivale su ga "to" ili "ta stvar" i često govorile da bi više voljele da imaju tumor nego "to". Ne bih voljela da se ikada ijednoj od žena desi ono što se dešavalo Bošnjakinjama 1992. i 1993. godine - kazala je prof. Štern.
Ona je navela više presuda iz Tribunala za počinjene ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, te Ruande, u kojima se silovanje kvalificira kao ratni i zločin genocida. Štern je istakla da je Beograd znao i stajao iza aktivnosti etničkog čišćenja, da ih nije osuđivao već, naprotiv, stimulirao i da je posebno bio blagonaklon prema sistematskom silovanju žena. Kazala je da su i muškarci bili izloženi seksualnom mučenju. Navela je primjere da su ljudi tjerani da jedni drugima odgrizu spolne organe, da međusobno opće članovi jedne porodice ili da siluju druge djevojčice i žene. Dodala je da francuski eksperti silovanje zovu još i ubistvo duše.
- Silovanja u BiH uklapaju se u definiciju genocida jer se radi o svjesnom uništavanju duše i tijela žrtve. Žrtva je najčešće silovana pred drugima, povrijeđena je, ne želi zanijeti ili se oženiti, povlači se u sebe ili je sredina ne prihvata. Čest izlaz iz tog stanja je smrt - kazala je Štern.
Profesor Tomas Frenk istakao je da je genocid bio jasna i planirana namjera vlasti Srbije i Crne Gore i da je u to ime počinjen svaki zločin nad nesrbima u BiH.
S tim ciljem provođeno je i etničko čišćenje, a zvjerstva koja su rađena imala su samo cilj da osvojene teritorije budu kompaktne i očišćene od nesrba. Do temelja su rušeni objekti koji bi podsjećali na prisustvo nesrba, a nekada su i sami temelji kopani i tragovi zatirani, uništavane su škole, biblioteke...

free stats